ANIOŁOWO nazywane było przed laty „piękną wsią” lub „perłą Oberlandu”. O takich przymiotnikach decydowało przepiękne położenie – układ osadniczy wsi rozlokowany został wokół owalnicy okrążającej strumień zwany tradycyjnie Potok Aniołowo. Wschodnia część drogi wiejskiej (owalnicy) położona jest wyżej, dolna biegnie około dwudziestu metrów poniżej tego poziomu, pomiędzy nimi – w centrum przepływa wspomniana struga.

 

Gospodarstwa wiejskie są lokowane zarówno po wschodniej i zachodniej stronie owalnicy.

Wiele gospodarstw leży na wzniesieniach, inne w zagłębieniach terenowych, różnice w lokalizacji dochodzą nawet do kilkudziesięciu metrów. Decyduje to o malowniczym pejzażu wiejskim, bardzo urozmaiconym, w którym powstaje wiele wyodrębnionych wnętrz krajobrazowych i urokliwych zakątków.

 

Dodatkowym walorem wsi jest architektura budynków mieszkalnych – zróżnicowana i bogata. Wiele domów wyróżnia się dużą kubaturą, rozbudowanym układem wnętrz, masywną konstrukcją, bogatym detalem architektonicznym, zróżnicowaniem stylowym:

Domy konstrukcji drewnianej (tym podcieniowy) i budynki murowane, realizowane wg katalogowych wzorów lansowanych w XIX wieku w Prusach Wschodnich.

 

O pięknie Aniołowa decydowało przed laty także podejście mieszkańców do otoczenia i estetycznego utrzymania własnych gospodarstw. Ciekawostką przyrodniczą jest 500-letni dąb szypułkowy, będący pomnikiem przyrody. W centralnej części wsi znajduje się obelisk poświecony poległym w I wojnie światowej.

 

Aniołowo leży w gminie Pasłęk, w powiecie elbląskim, w układzie geograficznym Pojezierza Iławskiego, u podnóża Wysoczyzny Elbląskiej. Wieś liczy 200 mieszkańców, co stanowi 1% ogólnej liczby ludności gminy Pasłęk. Jest to miejscowość typowo rolnicza, w której funkcjonuje 16 gospodarstw produkujących ponad 2,5 mln litrów mleka, żywiec wołowy i wieprzowy i zboża. W gospodarstwach tych zatrudnionych jest ok. 60 osób. Pozostali mieszkańcy to prowadzący działalność pozarolniczą (transport, usługi, handel) – 7 osób, pracujący poza miejscem zamieszkania – 22 osoby, emeryci i renciści – 42 osoby, bezrobotni – 6 osób. 25 proc. społeczności wsi to ludzie młodzi w wieku do 20 lat.

 

Mieszkańcy świadomi nadchodzących zmian chcą stworzyć swoją małą Ojczyznę, piękną, zasobną i atrakcyjną. A za dziesięć lat Aniołowo to wieś tematyczna, miodem i mlekiem płynąca, miejscem atrakcyjnego wypoczynku.

 

„By anioły mogły bywać w Aniołowie”

Copyright  ' 2021  www.naszeaniolowo.pl